Ska ni få tillökning i familjen?
Har du blivit arbetslös?
Vill du grunda ett företag?
Behöver en närstående hjälp?
31.8 (19:00)
Suomi.fi kommer till dig

Under hösten besöker Suomi.fi olika köpcenter runtom i Finland. Ta del av tidtabellen för din egen stad och kom för att träffa oss!

Se tidtabellen för besöken i köpcentren

Bekanta dig med Suomi.fi!

Uträtta dina ärenden inom offentliga tjänster när det passar dig bäst

Icons / Illustration / Tietokanta Created with Sketch.
Register och myndigheternas tjänster

Du behöver bara logga in en gång för att sköta ärenden hos olika myndigheter och se dina uppgifter i olika register. Logga in med bankkoder, mobilcertifikat eller identitetskort.

Kontrollera dina registeruppgifter i Suomi.fi

Icons / Illustration / Viestit Created with Sketch.
Meddelanden (på kommande)

Tillkännagivanden, beslut och andra viktiga meddelanden från myndigheterna skickas direkt till Suomi.fi-tjänsten i elektroniskt format i stället för brev i pappersformat. Snart kan du också sköta kommunikationen med myndigheterna via en mobilapplikation.

Icons / Illustration / Valtuudet Created with Sketch.
Fullmakter

Om du inte själv kan eller vill uträtta ärenden hos myndigheter eller företag kan du ge någon annan fullmakt att sköta dina eller ditt företags ärenden. Elektronisk fullmakt fungerar redan i många nättjänster.

Pröva, hur bemyndigande fungerar (suomeksi)

Suomi.fi underlättar skötseln av ditt företags ärenden: du hittar information om att starta och driva ett företag samt information, tjänster och verktyg för olika situationer på: Suomi.fi/foretag 

Icons / Illustration / Tietokanta Created with Sketch.
Register och myndigheternas tjänster

För användare som loggat in i nättjänsten finns verktyg för företagande. Du kan sköta ärenden hos olika myndigheter med en och samma inloggning och kontrollera t.ex. uppgifter i handelsregistret. Logga in med bankkoder, mobilcertifikat eller identitetskort.

Registeruppgifter i Suomi.fi

Icons / Illustration / Viestit Created with Sketch.
Meddelanden (på kommande)

Suomi.fi-meddelanden kan snart tas i bruk även för företag. Liksom medborgarna får även företagen framöver meddelanden, dokument, beslut och många andra meddelanden från myndigheter i elektronisk form via tjänsten.

Icons / Illustration / Valtuudet Created with Sketch.
Fullmakter

Bemyndigande och skötsel av ärenden för företagets del kan framöver ske via Suomi.fi-nättjänsten. Elektronisk fullmakt fungerar redan i många nättjänster.

Pröva, hur bemyndigande fungerar (suomeksi)

Lönar det sig för ditt företag att vara med i Suomi.fi-helheten?

Företagen kan erbjuda sina tjänster på ett kostnadseffektivt, högklassigt och tillförlitligt sätt via Suomi.fi-tjänsten.
Suomi.fi-tjänsterna för företag (PDF)

Läs mer på finska: https://esuomi.fi/yrityksille

Genom att använda Suomi.fi-helheten kan tjänsteleverantörer ge sina tjänster synlighet och producera högklassiga, tillförlitliga och säkra tjänster för medborgare och företag på ett kostnadseffektivt sätt.

Offentlig och privat sektor
Icons / Illustration / Valtuudet Created with Sketch.
Suomi.fi-fullmakter

Erbjuder medborgare och företag möjligheten att bemyndiga andra personer att för deras del uträtta ärenden i elektroniska tjänster.

Suomi.fi-informationsled

Bygg upp nya, innovativa tjänster, som utnyttjar data av många slag från olika källor. Tjänsten ger möjlighet till dataöverföring i standardiserad form mellan system i olika organisationer och ger förutsättningar för att bygga upp en ny och säker tjänstehelhet och automatisk dataöverföring mellan olika system.

Icons / Illustration / Palvelutietovaranto Created with Sketch.
Suomi.fi-servicedatalager (PTV)

Beskriver era tjänster och ger information om er organisation i Suomi.fi. Via denna är data också tillgänglig för era egna webbplatser och vilken annan nättjänst som helst, och det är lätt att uppdatera data med hjälp av gränssnitten eller användargränssnittet.

Palveluhallinta
Suomi.fi-serviceadministration (på kommande)

Ta enkelt Suomi.fi-tjänsterna i bruk, administrera dem och få behövligt stöd

Offentliga sektorn
Icons / Illustration / Viestit Created with Sketch.
Suomi.fi-meddelanden

Skicka beslut, anvisningar och tillkännagivanden till medborgarna i elektronisk form i stället för brev i pappersform. Om medborgaren vill ha sin post i pappersform, sköter tjänsten omvandlingen till pappersform och skickar den per post till mottagaren.

Suomi.fi-identifikation

Ta i bruk säker elektronisk identifikation för medborgare i den elektroniska tjänsten. Identifieringen kan göras med t.ex. bankkoder eller mobilcertifikat. Medborgaren kan med samma inloggning gå till flera olika e-tjänster inom den offentliga förvaltningen.

Icons / Illustration / Kartat Created with Sketch.
Suomi.fi-kartor

Lägg till kartor och geodata som en del av er egen tjänst. Karttjänsten ingår redan i Suomi.fi-nättjänsten; den hjälper användaren att hitta serviceställena.

Icons / Illustration / Pankkikortit Created with Sketch.
Suomi.fi-betalningar (på kommande)

Erbjuder användaren ett enhetligt och säkert användargränssnitt för myndighetsavgifter i nätbutiken eller e-tjänsten.

De offentliga tjänsterna digitaliseras

Suomi.fi besöker köpcenter runtom i Finland

Tidpunkt
Plats
Torsdag 7 september (9
Helsingfors, Kampen
Fredag 8 september (9
Helsingfors, Kampen
Tisdag 12 september (11
Vanda, Jumbo
Onsdag 13 september (11
Vanda, Myyrmanni
Fredag 15 september (10
Helsingfors, Itis
Tisdag 19 september (11
Onsdag 20 september (11
Torsdag 21 september (11
Björneborg, Puuvilla
Fredag 22 september (11
Tammerfors, Koskikeskus
Lördag 23 september (10
Lembois, Ideapark
Tisdag 26 september (11
Tavastehus, Goodman
Onsdag 27 september (11
Lahtis, Trio
Torsdag 28 september (11
Kouvola, Veturi
Fredag 29 september (11
Kotka, Pasaati
Lördag 30 september (10
Villmanstrand, IsoKristiina
Onsdag 4 oktober (11
S:t Michel, Stella
Torsdag 5 oktober (11
Joensuu, Iso Myy
Fredag 6 oktober (11
Kuopio, Matkus
Lördag 7 oktober (10
Jyväskylä, Forum
Onsdag 11 oktober (11
Tuuri, Tuurin kyläkauppa
Torsdag 12 oktober (11
Seinäjoki, Epstori
Fredag 13 oktober (11
Vasa, Rewell Center
Lördag 14 oktober (10
Karleby, Köpcentret Chydenia
Onsdag 18 oktober (11
Uleåborg, Valkea
Torsdag 19 oktober (11-19)
Rovaniemi, Köpcentret Revontuli
Fredag 20 oktober (11
Rovaniemi, Sampokeskus
Torsdag 26 oktober (11
Esbo, Iso Omena
Fredag 27 oktober (10
Esbo, Sello
Lördag 28 oktober (10
Esbo, Ainoa i Hagalund

Pröva Suomi.fi nu

Kontrollera till exempel vilka uppgifter det finns om dig i olika register.

Gå till Suomi.fi

Vad borde Suomi.fi innehålla?

Berätta vilken tjänst, funktion eller information du skulle vilja se i Suomi.fi.

Delta i diskussionen!

#suomifi / @suomifi
Denna tjänst produceras av Befolkningsregistercentralen.